Öncelikle angular cli için sisteminizde nodejs kurulu olmalıdır.


Angular cli kurulumu

npm install -g @angular/cli

Yeni proje oluşturma

ng new projectName

Projeyi derleme

ng build

Projeyi çalıştırma

ng serve

Projeyi yayınlama

ng build --prod

Yeni component oluşturma

ng g c newComponentName

Yeni service oluşturma

ng g s newServiceName